Zile Hram i Kristina Radosavljevic – 9. decembar 2022.