Zile Hram i Kristina Radosavljevic – 7. oktobar 2022.