Zile Hram i Kristina Radosavljevic – 27. januar 2023.