Zile Hram i Kristina Radosavljevic – 18. novembar 2022.