Zile Hram i Kristina Radosavljevic – 11. novembar 2022.