Jovan Jovanovic i Kristina Radosavljevic – 25. novembar 2022.